Kỹ năng lãnh đạo

15 July, 2022
Giảng viên và học viên Vestas tham gia khóa học "Kỹ năng lãnh đạo"

Khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho công ty tuốc bin gió hàng đầu Việt nam – Vestas

Tháng 07/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho công ty sản xuất tuốc bin gió […]
16 February, 2022
An toàn về tinh thần cho nhân viên được các doanh nghiệp ngày càng được chú trọng

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho Nipro Pharma

Ngày 11/02/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma thực hiện khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp. Nội dung chương […]
9 January, 2022
"Tư duy lãnh đạo" - khóa học mở đầu chuỗi đào tạo "Nhà quản lý thực chiến" cho Nipro Pharma Việt Nam

Đào tạo Tư duy lãnh đạo cho Nipro Pharma Việt Nam

Ngày 07 & 08/01/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma đã tổ chức khóa đào tạo về Tư duy […]
28 March, 2020
Khóa học: Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Mục tiêu của khóa học Mục tiêu bao trùm của khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực […]

Contact Us

//]]>