9 January, 2022
"Tư duy lãnh đạo" - khóa học mở đầu chuỗi đào tạo "Nhà quản lý thực chiến" cho Nipro Pharma Việt Nam

Đào tạo Tư duy lãnh đạo cho Nipro Pharma Việt Nam

Ngày 07 & 08/01/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma đã tổ chức khóa đào tạo về Tư duy […]
16 November, 2021
Đào tạo nghiên cứu thị trường cho VNPT Technology

Đào tạo Nghiên cứu thị trường VNPT Technology

Ngày 10 & 11/11/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và VNPT Technology đã tổ chức khóa đào tạo Nghiên cứu thị trường và nghiên […]
16 November, 2021
Đào tạo kỹ năng duy trì và chăm sóc khách hàng tại Công ty Môi trường Thuận Thành

Đào tạo kỹ năng Xây dựng quan hệ & chăm sóc khách hàng cho Công ty Môi trường Thuận Thành

Ngày 12 & 13/11/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và CTCP Môi trường Thuận Thành đã tổ chức khóa đào tạo về kỹ năng […]
9 November, 2021
Chương trình Kỹ năng điều phối & Kiểm soát công việc tại Công ty Ngôi Sao Xanh

Đào tạo Kỹ năng điều phối & Kiểm soát công việc cho Ngôi Sao Xanh

Ngày 06/11/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD  và Công ty TMDV và Môi trường Ngôi Sao Xanh đã tổ chức khóa đào tạo về […]
13 July, 2021
OCD thực hiện đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương

Khóa đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương

Ngày 8-9 tháng 7 vừa qua, buổi đào tạo “Marketing dịch vụ” giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Hữu nghị […]

Contact Us

//]]>