Dữ liệu

12 January, 2023
Khai thác dữ liệu

Khai thác dữ liệu: Lợi ích và thách thức đối với doanh nghiệp của bạn

Hiện nay, dữ liệu có ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực. Các cảm biến đang thu thập dữ liệu về mọi thứ, từ độ […]
15 December, 2022
Làm sạch dữ liệu là một trong những bước quan trọng đối với doanh nghiệp

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu

Khi sử dụng dữ liệu, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng sự thật ngầm hiểu và phân tích của bạn chỉ tốt khi bạn […]
7 October, 2022
Tại sao cần có kiến thức về dữ liệu

Kiến thức về dữ liệu: Tại sao quan trọng?

Dữ liệu là nguồn cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc có kiến thức dữ liệu là điều […]
26 May, 2022
Trực quan hóa dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu – Một số phương thức trực quan dữ liệu thường gặp (Phần 2)

Phần trước chúng ta đã làm quen với phương pháp trực quan hóa dữ liệu bằng một số dạng biểu đồ thể hiện độ lớn của […]
18 May, 2022
Trực quan hóa dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu – Một số phương thức trực quan dữ liệu thường gặp (Phần 1)

Trong thế giới của dữ liệu lớn như hiện nay, trực quan hóa dữ liệu là một công cụ quan trọng để hiểu hàng nghìn tỷ […]

Contact Us

//]]>