tư vấn lương 3p

16 April, 2023
Tư vấn lương và KPI - Đạm Phú Mỹ

Tư vấn hệ thống KPI và lương 3P cho doanh nghiệp sản xuất phân bón hàng đầu – Đạm Phú Mỹ

Ngày 14/04/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo […]
30 May, 2022
Tư vấn Lương 3P

Dịch vụ Tư vấn Lương 3P

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống lương 3P Dịch vụ Tư vấn Lương 3P của OCD giúp doanh nghiệp có một hệ thống lương phù hợp trong […]
22 May, 2022
OCD thực hiện tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P cho VLC

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC

Dự án tư vấn lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC Ngày 19/05/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Vận tải […]
26 September, 2018
Dược Vĩnh Phúc

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc – Vinphaco Tháng 9 năm 2018, Công ty […]
29 May, 2016
Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Abipha

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha Năm 2016, Công ty CP Tư vấn […]

Contact Us

//]]>