Dịch vụ Tư vấn KPI

31 July, 2023
Khởi động dự án Tư vấn KPI và lương 3P cho Xuân Mai Corp

Tư vấn hệ thống KPI và lương 3P cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC)

Tháng 8/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức khởi động dự án Tư vấn hệ thống KPI và lương 3P cho Công Ty […]
30 May, 2022
Tư vấn KPI

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống KPI

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống KPI Nhiều doanh nghiệp cần triển khai KPI nhưng e ngại những thất bại mà những doanh nghiệp khác đã […]

Contact Us

//]]>