Khóa học về quản lý dự án

2 March, 2019
Khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty vận tải biển OPL

Khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty vận tải biển OPL

Tháng 3 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty […]
19 May, 2018
Khóa học Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng cho CT ô tô Hyundai Giải Phóng

Khóa học Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng cho CT ô tô Hyundai Giải Phóng

Về Khóa học Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng cho CT ô tô Hyundai Giải […]

Contact Us

//]]>