Khóa học Quản lý Dự án

Khóa học về quản lý dự án

11 December, 2023
Khóa học quản lý dự án cho doanh nghiệp năng lượng gió Vestas Vietnam

Khóa học quản lý dự án cho doanh nghiệp năng lượng gió Vestas Vietnam

Ngày 7-8/12/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã đồng hành cùng Vestas Vietnam tổ chức khóa học Quản lý dự án. Khóa học diễn […]
31 October, 2023
Đào tạo Khung năng lực cho Viettel Telecom

Khóa học khung năng lực cho Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Trong tháng 10/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức thành công khóa học Xây dựng Khung năng lực cho Tổng Công ty […]
2 March, 2019
Khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty vận tải biển OPL

Khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty vận tải biển OPL

Tháng 3 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty […]
19 May, 2018
Khóa học Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng cho CT ô tô Hyundai Giải Phóng

Khóa học Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng cho CT ô tô Hyundai Giải Phóng

Về Khóa học Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng cho CT ô tô Hyundai Giải […]

Contact Us

//]]>