Điện toán đám mây

29 December, 2023
xu hướng chuyển đổi số

7 xu hướng chuyển đổi số nổi bật năm 2024

Chuyển đổi số là quá trình tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh […]
20 April, 2020
Amazon đã ứng dụng Big Data để hiểu khách hàng như thế nào?

Amazon đã ứng dụng Big Data để hiểu khách hàng như thế nào?

Cách Amazon sử dụng Big Data (Dữ liệu lớn) trong thực tế Amazon đã phát triển mạnh mẽ bằng cách trở thành một nền tảng – […]
12 August, 2019

Điện toán đám mây và vấn đề bảo mật

Tính bảo mật, bảo toàn thông tin là yếu tố quan tâm đầu tiên của doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây […]
22 May, 2019
Chuyển đổi số doanh nghiệp và những con số

Chuyển đổi số doanh nghiệp và những con số thuyết phục

Với sự phát triển của công nghệ như AI, điện toán đám mây… quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp được xem là xu […]
25 April, 2019
Ngành điện toán đám mây có cơ hội tận dụng đến 60% GDP của Việt Nam

Ngành điện toán đám mây có cơ hội tận dụng đến 60% GDP của Việt Nam

Tại diễn đàn Hệ sinh thái Việt Nam diễn ra tại Singapore mới đây, một trong những chủ đề chính được bàn luận là các cơ […]

Contact Us

//]]>