fbpx

Tư vấn chiến lược

31 July, 2019
Chuyển đối số - doanh nghiệp và người tiêu dùng

Doanh nghiệp và người tiêu dùng trong chiến lược chuyển đổi số

Chuyển đổi số quan trọng hàng đầu không phải là đầu tư bao nhiêu, mà là cách đầu tư và ưu tiên đầu tư như thế nào?
11 April, 2019
Tư vấn chiến lược là gì?

Tư vấn chiến lược là gì?

Tư vấn chiến lược là một trong những lĩnh vực mang tính cạnh tranh cao và có thể mang lại một số cơ hội nhất định […]
11 March, 2019
Chiến lược

Chiến lược là gì? Những câu hỏi cốt yếu về chiến lược.

Chiến lược là gì? Chiến lược là tập hợp các quyết định về các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con […]
7 March, 2019
Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh là gì? “Chiến lược kinh doanh là việc tạo dựng một vị thế duy nhất và có giá trị nhờ việc triển […]
26 September, 2018
Dược Vĩnh Phúc

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Vinphaco

Tháng 9 năm 2018, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) ký kết hợp đồng dịch […]
//]]>