DA Tư vấn chiến lược

14 August, 2019

Kick-off Dự án Đào tạo, tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho Bravestars Games

Tháng 8/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Công nghệ Bravestars đã chính thức khởi động dự án: “Đào tạo, tư […]
26 September, 2018
Dược Vĩnh Phúc

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc – Vinphaco Tháng 9 năm 2018, Công ty […]
30 November, 2017
Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Dự án Tư vấn chiến lược cho Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Đầu tháng 11/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai dự án Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty […]
26 November, 2017
Coaching xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình

Dự án Coaching Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình

Đầu tháng 11/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai dự án Coaching Xây dựng chiến lược và Tư vấn Xây dựng hệ thống […]
26 October, 2017

Nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược cho Vietrust, công ty sở hữu thương hiệu Tonmat

Cuối tháng 10/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Niềm Tin Việt đã chính thức […]

Contact Us

//]]>