fbpx

Tư vấn Khung năng lực

Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên theo Khung năng lực theo phương pháp COID. Đây là phương pháp đã được đăng ký bản quyền và tích hợp vào hệ thống lương 3P và chiến lược nhân sự.  Sau nhiều dự án, OCD đã phát triển công cụ xây dựng Khung năng lực với mức độ tự động hóa cao, tạo thuận tiện cho người sử dụng – Phần mềm digiiCAT.

Tư vấn xây dựng Khung năng lực

Tư vấn xây dựng Khung năng lực

Quy trình tư vấn xây dựng Khung năng lực

 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Thiết kế khung năng lực chung
 • Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
 • Tích hợp khung năng lực vào phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT của OOC
 • Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực trên phần mềm digiiCAT

Dự án tiêu biểu

 • Tư vấn Đánh giá năng lực cho SATO Việt nam
 • Xây dựng Khung năng lực cho Yusen Việt nam
 • Tư vấn Xây dựng Khung năng lực cho Taikisha Việt nam

Kinh nghiệm tư vấn Khung năng lực

OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn Khung năng lực cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Kinh nghiệm tư vấn Khung năng lực của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

 

//]]>