Chiến lược nhân sự

22 August, 2021
Xu hướng thu hút và tuyển dụng nhân tài thời Covid-19

7 xu hướng thu hút và tuyển dụng nhân tài trong thời đại COVID-19

Khi COVID-19 suy thoái và cuộc sống quay trở lại bình thường chính là thời điểm tốt để đón đầu một số xu hướng thu hút […]
7 September, 2020
Tọa đàm xây dựng chiến lược nguồn nhân lực HRA - OCD

Tọa đàm Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực – Giải pháp giúp doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng Covid 19

Ngày 5/9/2020, Ban Chiến lược Hiệp hội nhân sự HRA phối hợp với Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD, Công ty Giải pháp Công […]
22 April, 2018
Xây dựng Chiến lược nhân sự

Xây dựng chiến lược nhân sự dựa trên chiến lược kinh doanh

Chiến lược nhân sự là một chiến lược chức năng quan trọng để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Việc xây dựng và triển […]

Contact Us

//]]>