Quản lý thời gian

12 June, 2024
mô hình just in time

Mô hình Just in Time là gì? Vai trò, Cách hoạt động và Ví dụ

Mô hình Just in Time (JIT) là một chiến lược quản lý chuỗi cung ứng nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sản xuất bằng […]
31 May, 2024

5 bước đơn giản để tối ưu thời gian cùng mô hình 5A

Giới thiệu tổng quát Để làm nên thành công và duy trì sự phát triển của một doanh nghiệp lâu dài trong xã hội có sức […]

Contact Us

//]]>