Xây dựng quy trình

26 February, 2024
Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Nhà máy Z183 đã hợp tác với Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án tư vấn chuẩn hoá quy trình và dữ […]
1 November, 2022
Khởi động Dự án Tư vấn chiến lược và Hệ thống quản lý cho Tập đoàn DEKKO

Tư vấn hệ thống quản lý cho tập đoàn sản xuất thiết bị điện-nước DEKKO

Dự án tư vấn hệ thống quản lý cho tập đoàn sản xuất thiết bị điện nước hàng đầu Ngày 01/11/2022, Công ty Tư vấn Quản […]
22 June, 2022
Kinh nghiệm triển khai xây dựng quy trình từ con số 0

Xây dựng quy trình từ con số 0 – Kinh nghiệm thực tiễn

Với nhiều ông chủ hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, “xây dựng hệ thống quy trình” luôn xuất hiện trong tâm trí của họ rất sớm […]
29 May, 2022
Tư vấn Quy trình

Dịch vụ Tư vấn Quy trình

Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Quy trình Giúp các doanh nghiệp xây dựng quy trình – công cụ tạo tính đồng nhất trong hành động […]

Contact Us

//]]>