Xây dựng quy trình

1 November, 2022
Khởi động Dự án Tư vấn chiến lược và Hệ thống quản lý cho Tập đoàn DEKKO

Khởi động Dự án tư vấn chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO

Ngày 01/11/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Tập đoàn DEKKO đã tổ chức Lễ Ký hợp đồng Tư vấn và Khởi động […]
22 June, 2022
Kinh nghiệm triển khai xây dựng quy trình từ con số 0

Xây dựng quy trình từ con số 0 – Kinh nghiệm thực tiễn

Với nhiều ông chủ hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, “xây dựng hệ thống quy trình” luôn xuất hiện trong tâm trí của họ rất sớm […]

Contact Us

//]]>