Tin OCD

21 April, 2020
Báo cáo phân tích thị trường

Báo cáo Phân tích Thị trường Thương mại điện tử Việt nam, Quý 1 – 2020

Báo cáo Phân tích Thị trường Thương mại điện tử Việt nam, Quý 1 – 2020 Báo cáo Phân tích thị trường cung cấp bức tranh […]
30 December, 2019

Xây dựng Hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp BSC-KPI cho PACIFIC

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PAC) đã diễn […]
25 December, 2019
Hội thảo Tổng kết Dự án Tư vấn Chiến lược và Nhân sự cho Vinphaco

Hội thảo Tổng kết Dự án Tư vấn Chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Vinphaco

Ngày 25/12/2019, Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) và Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức Hội thảo Tổng kết […]
5 December, 2019
Điều chỉnh kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hàng năm từ 2013 đến nay dựa trên đánh giá mức độ hài lòng khách hàng

Tổng hợp các dự án đánh giá sự hài lòng khách hàng của EVN 2013-2019

Hiện trạng khách hàng Các Tổng Công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc phạm vi dự án: Tổng Công ty […]
25 September, 2019
Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống KPI cho Công ty Vận tải Xếp dỡ Hải An

Khóa đào tạo Xây dựng hệ thống KPIs cho Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Hải Phòng

Dựa trên yêu cầu đặt ra của khách hàng, ngày 25/09/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD quyết định tổ chức khóa đào tạo KPIs được […]

Contact Us

//]]>