Đội ngũ

Đội ngũ tư vấn

 • ThS. Đậu Thúy Hà
  ThS. Đậu Thúy Hà
  Post Views: 1,723 Last updated on 21 May, 2020 Bà Đậu Thuý Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Quản lý […]
 • TS. Tăng Văn Khánh
  TS. Tăng Văn Khánh
  Post Views: 3,826 Last updated on 8 January, 2024 TS. Tăng Văn Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời […]
 • ThS. Nguyễn Thị Nam Phương
  ThS. Nguyễn Thị Nam Phương
  Post Views: 5,989 Last updated on 8 September, 2020 Bà Nguyễn Thị Nam Phương là sáng lập viên và Tư vấn trưởng của Công ty Tư […]
 • TS. Hoàng Thị Thúy Nga
  TS. Hoàng Thị Thúy Nga
  Post Views: 2,249 Last updated on 8 May, 2020 Bà Hoàng Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Công ty Tư vấn […]
 • Bà Phan Thị Ngọc Cẩm
  Bà Phan Thị Ngọc Cẩm
  Post Views: 299 Last updated on 19 August, 2020 Bà Phan Thị Ngọc Cẩm là Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh, đồng […]
 • ThS. Vũ Thị Thanh Hằng
  ThS. Vũ Thị Thanh Hằng
  Post Views: 1,906 Last updated on 8 May, 2020 Bà Vũ Thị Thanh Hằng là Giám đốc Điều hành, đồng thời là một trong những sáng […]
 • ThS. Nguyễn Quang Thắng
  ThS. Nguyễn Quang Thắng
  Post Views: 390 Last updated on 19 August, 2020 Ông Nguyễn Quang Thắng là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên về Quản trị […]
 • ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
  ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
  Post Views: 884 Last updated on 19 August, 2020 Bà Nguyễn Thị Hải Yến là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD. Kinh nghiệm Bà […]
 • Bà Trần Ngọc Vân
  Bà Trần Ngọc Vân
  Post Views: 1,529 Last updated on 19 August, 2020 Bà Trần Ngọc Vân là  Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên về Quản trị […]
 • Ths. Bùi Kim Liên
  Ths. Bùi Kim Liên
  Post Views: 4,744 Last updated on 19 August, 2020 Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư […]
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
  TS. Nguyễn Thanh Bình
  Post Views: 2,422 Last updated on 19 August, 2020 Bà Nguyễn Thanh Bình là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD về marketing và quản […]
 • ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
  ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
  Post Views: 447 Last updated on 19 August, 2020 Bà Nguyễn Thị Phương Mai là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là […]
 • ThS. Trần Thị Thanh Huyền
  ThS. Trần Thị Thanh Huyền
  Post Views: 397 Last updated on 7 July, 2022 Bà Trần Thị Thanh Huyền là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD về quản trị […]
 • ThS. Lê Thị Thảo
  ThS. Lê Thị Thảo
  Post Views: 414 Last updated on 19 August, 2020 Bà Lê Thị Thảo là chuyên gia tư vấn quản lý của OCD, đồng thời là giảng […]
 • Ông Ngô Quý Nhâm
  ThS. Ngô Quý Nhâm
  Post Views: 1,954 Last updated on 18 August, 2020 Ông Ngô Quý Nhâm là Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Cao cấp của của OCD, là […]
 • ThS. Lê Lan Hương
  ThS. Lê Lan Hương
  Post Views: 1,207 Last updated on 19 August, 2020 Kinh nghiệm Bà Hương có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự với sự […]
 • Bà Lê Thị Phương
  Bà Lê Thị Phương
  Post Views: 85 Last updated on 6 June, 2022  Bà Lê Thị Phương là Chuyên gia phân tích của OCD. Kinh nghiệm Bà Phương có nhiều […]
 • PGS TS. Tăng Văn Khiên
  PGS TS. Tăng Văn Khiên
  Post Views: 498 Last updated on 8 May, 2020 PGS TS. Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và […]
 • PGS TS. Trần Kim Thu
  PGS TS. Trần Kim Thu
  Post Views: 1,287 Last updated on 8 May, 2020 PGS TS. Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu […]
 • TS. Trần Chung Thủy
  Post Views: 250 Last updated on 8 May, 2020 Bà Trần Chung Thủy là chuyên gia nghiên cứu thị trường, phân tích số liệu của OCD, […]
 • GS. Nancy K. Napier
  GS. Nancy K. Napier
  Post Views: 227 Last updated on 8 May, 2020 Tiến sĩ Nancy K. Napier là thành viên Ban cố vấn của Công ty Tư vấn Quản […]
 • Ông Phạm Quốc Mạnh
  Ông Phạm Quốc Mạnh
  Post Views: 870 Last updated on 8 May, 2020 Ông Phạm Quốc Mạnh là Giảng viên thỉnh giảng của OCD, chuyên về Quản trị Tài chính, […]
 • Ông Trần Hưng Dũng
  Ông Trần Hưng Dũng
  Post Views: 495 Last updated on 2 November, 2023 Ông Trần Hưng Dũng là Cộng tác viên của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Tổng […]
 • Ông Nguyễn Đức Toàn
  Ông Nguyễn Đức Toàn
  Post Views: 411 Last updated on 2 November, 2023 Ông Nguyễn Đức Toàn cộng tác viên và là đối tác của OCD, chuyên về MarTech. Kinh […]
Rate this page

Last updated on 21 November, 2023

Contact Us

//]]>