Đội ngũ tư vấn

 • ThS. Đậu Thúy Hà
  ThS. Đậu Thúy Hà
  Bà Đậu Thuý Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đào tạo Quản lý […]
 • TS. Tăng Văn Khánh
  TS. Tăng Văn Khánh
  TS. Tăng Văn Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời là thành viên sáng lập Công ty Giải pháp […]
 • ThS. Nguyễn Thị Nam Phương
  ThS. Nguyễn Thị Nam Phương
  Bà Nguyễn Thị Nam Phương là sáng lập viên và Tư vấn trưởng của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng sáng lập Công ty […]
 • TS. Hoàng Thị Thúy Nga
  TS. Hoàng Thị Thúy Nga
  Bà Hoàng Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư […]
 • Bà Phan Thị Ngọc Cẩm
  Bà Phan Thị Ngọc Cẩm
  Bà Phan Thị Ngọc Cẩm là Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời là chuyên gia tư vấn quản lý của […]
 • ThS. Vũ Thị Thanh Hằng
  ThS. Vũ Thị Thanh Hằng
  Bà Vũ Thị Thanh Hằng là Giám đốc Điều hành, đồng thời là một trong những sáng lập viên của Công ty CP Giải pháp Công […]
 • Lê Kim Ngọc
  ThS. Lê Kim Ngọc
  Bà Lê Kim Ngọc là Chuyên gia Tư vấn Quản lý kiêm Giám đốc Dịch vụ Đào tạo của OCD. Kinh nghiệm Bà Ngọc có kinh […]
 • ThS. Nguyễn Quang Thắng
  ThS. Nguyễn Quang Thắng
  Ông Nguyễn Quang Thắng là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên về Quản trị Chiến lược và Marketing. Kinh nghiệm Ông Thắng có […]
 • ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
  ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
  Bà Nguyễn Thị Hải Yến là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD. Kinh nghiệm Bà Yến có kinh nghiệm tại nhiều vị trí quản […]
 • Bà Trần Ngọc Vân
  Bà Trần Ngọc Vân
  Bà Trần Ngọc Vân là  Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên về Quản trị vận hành và Dịch vụ khách  hàng, tư vấn […]
 • Ths. Phạm Thanh Hằng
  Ths. Phạm Thanh Hằng
  Bà Phạm Thanh Hằng là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD. Kinh nghiệm Bà Hằng có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực […]
 • Ths. Bùi Kim Liên
  Ths. Bùi Kim Liên
  Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]
 • ThS. Cù Xuân Hưng
  ThS. Cù Xuân Hưng
  Ông Cù Xuân Hưng là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD. Ông Hưng có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý […]
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
  TS. Nguyễn Thanh Bình
  Bà Nguyễn Thanh Bình là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD về marketing và quản trị chiến lược. Kinh nghiệm Bà Bình có chuyên […]
 • ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
  ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
  Bà Nguyễn Thị Phương Mai là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kế toán tài chính của […]
 • ThS. Lê Thị Thảo
  ThS. Lê Thị Thảo
  Bà Lê Thị Thảo là chuyên gia tư vấn quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực – […]
 • Đoàn Vân Hà
  ThS. Đoàn Vân Hà
  Bà Đoàn Vân Hà là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kinh tế vĩ mô và Quản […]
 • Ông Ngô Quý Nhâm
  ThS. Ngô Quý Nhâm
  Ông Ngô Quý Nhâm là Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Cao cấp của của OCD, là chuyên gia tư vấn và giảng viên đào tạo […]
 • TS. Trần Tú Uyên
  TS. Trần Tú Uyên
  Bà Trần Tú Uyên là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kế toán Tài chính, khoa Kế […]
 • ThS. Lê Lan Hương
  ThS. Lê Lan Hương
  Kinh nghiệm Bà Hương có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự với sự hiểu biết sâu sắc và mang tính chiến lược […]
 • ThS. Lê Ngọc Trang - Chuyên gia Phân tích
  ThS. Lê Ngọc Trang
  Thạc sỹ Lê Ngọc Trang là Chuyên gia Phân tích của OCD.  Bà Ngọc Trang là thành viên dự án nghiên cứu thị trường như: Dự […]
 • Bà Nguyễn Thúy Vy
  Bà Nguyễn Thúy Vy
  Bà Nguyễn Thúy Vy là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích dữ liệu của OCD, chuyên sâu trong việc thực hiện các […]
 • PGS TS. Tăng Văn Khiên
  PGS TS. Tăng Văn Khiên
  PGS TS. Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và hiện tại là chuyên gia về thống kê của […]
 • PGS TS. Trần Kim Thu
  PGS TS. Trần Kim Thu
  PGS TS. Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu về thống kê. Kinh nghiệm Với hơn 35 kinh […]
 • TS. Trần Chung Thủy
  Bà Trần Chung Thủy là chuyên gia nghiên cứu thị trường, phân tích số liệu của OCD, đồng thời là Phó bộ môn Toán tài chính, […]
 • GS. Nancy K. Napier
  GS. Nancy K. Napier
  Tiến sĩ Nancy K. Napier là thành viên Ban cố vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD. Kinh nghiệm Tiến sĩ Nancy K. Napier […]
 • Ông Phạm Quốc Mạnh
  Ông Phạm Quốc Mạnh
  Ông Phạm Quốc Mạnh là Giảng viên thỉnh giảng của OCD, chuyên về Quản trị Tài chính, đầu tư, và chiến lược. Kinh nghiệm Ông Mạnh […]
 • Ông Hà Duy Thiện
  Ông Hà Duy Thiện
  Ông Hà Duy Thiện là Cộng tác viên của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, chuyên về Công nghệ Thông tin, đặc biệt là phần […]
 • Ông Trần Hưng Dũng
  Ông Trần Hưng Dũng
  Ông Trần Hưng Dũng là Cộng tác viên của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc của Tập đoàn Austdoor […]
 • Ông Nguyễn Đức Toàn
  Ông Nguyễn Đức Toàn
  Ông Nguyễn Đức Toàn cộng tác viên và là đối tác của OCD, chuyên về MarTech. Kinh nghiệm ông Toàn là chuyên gia IT với hơn […]

Contact Us

//]]>