tư vấn chuyển đổi số

8 March, 2024
Mô hình ADKAR

Mô hình ADKAR là gì? Cách áp dụng để quản lý sự thay đổi

Mô hình quản lý thay đổi ADKAR dựa trên một nguyên tắc đơn giản: Sự thay đổi của tổ chức chỉ có thể xảy ra khi […]
26 February, 2024
Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Nhà máy Z183 đã hợp tác với Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án tư vấn chuẩn hoá quy trình và dữ […]
12 January, 2024

17 xu hướng chuyển đổi số bất động sản đáng chú ý năm 2024

Bất động sản là một trong những ngành đòi hỏi tính đổi mới nhất trên thế giới. Nó liên tục thay đổi và đổi mới để […]
8 January, 2024
Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi số

Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi số – Chiến lược, Giải pháp, Triển khai

Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số giúp doanh nghiệp vượt qua những […]
2 January, 2024
chuyển đổi số ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm đã và đang ứng dụng chuyển đổi số như thế nào?

Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển ngành chế biến nông sản, lượng thực, thực phẩm và khả năng tiếp cận thị trường tiềm […]

Contact Us

//]]>