Phần mềm quản lý sản xuất

13 April, 2023
Hệ thống quản lý sản xuất (MES)

Hệ thống quản lý sản xuất (MES) là gì?

Khái niệm MES “MES” là viết tắt của “Manufacturing Execution System”, có nghĩa là Hệ thống Quản lý sản xuất trong tiếng Việt. Đây là một […]
10 April, 2023
Phần mềm quản lý sản xuất MES

Phần mềm quản lý sản xuất MES

Phần mềm Quản lý Sản xuất (MES) là gì? Phần mềm Quản lý Sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) là một hệ thống phần mềm […]

Contact Us

//]]>