Tin OCD

20 May, 2024
ngày nhân sự quốc tế 2024

Ngày Nhân sự Quốc tế 2024: Nhân sự định hình tương lai mới

Ngày Nhân sự Quốc tế không chỉ là dịp để tôn vinh những thành tựu trong quá khứ, mà còn là bàn đạp để kiến tạo […]
5 May, 2024
đào tạo kỹ năng quản lý dự án cho công ty xuân mai

Khoá đào tạo Quản lý dự án cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC)

Nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án cho đội ngũ nhân viên, Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) đã hợp […]
9 April, 2024
triển khai văn hoá doanh nghiệp cho tập đoàn dekko

Triển khai hạng mục Văn hoá doanh nghiệp cho Tập đoàn Dekko

Ngày 09/04/2024, đội ngũ tư vấn OCD đã chính thức khởi động hạng mục Văn hoá doanh nghiệp cho Tập đoàn Dekko trong khuôn khổ dự […]
8 April, 2024
cung cấp phần mềm mes, erp và nhân sự cho nhà máy sản xuất thiết bị điện tử

Cung cấp Phần mềm ERP, MES và Phần mềm Nhân sự cho Nhà máy sản xuất Thiết bị điện tử

Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Để đáp ứng nhu cầu thị trường […]
2 April, 2024
OCD xây dựng chiến lược phát triển VIOD

OCD ký MoU với VIOD: Xây dựng chiến lược phát triển cho VIOD giai đoạn 2024 – 2029

Ngày 28 tháng 03 năm 2024, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã ký […]

Contact Us

//]]>