Khảo sát sự hài lòng của nhân viên

Rate this page

Last updated on 21 November, 2023

Dịch vụ Khảo sát hài lòng nhân viên

Sự hài lòng nhân viên có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giữ chân nhân tài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự khốc liệt như hiện nay.

Dịch vụ Khảo sát sự hài lòng nhân viên và Khảo sát hiện trạng hệ thống quản lý doanh nghiệp do OCD cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân viên, các yếu tố nguy cơ khiến nhân viên giảm sút sự gắn bó với doanh nghiệp, từ đó có biện pháp cải thiện về mặt chính sách, hệ thống hoặc môi trường làm việc.

Kinh nghiệm triển khai

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý và nghiên cứu thị trường giúp OCD dễ dàng triển khai các dự án khảo sát nhân sự, kể cả ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Kiến thức chuyên môn về xây dựng chính sách và hệ thống quản lý nhân sự của các tư vấn OCD giúp doanh nghiệp nhận được những đề xuất khả thi và phù hợp.

Khảo sát có thể tiến hành bằng khảo sát trực tiếp, phỏng vấn cán bộ quản lý hoặc khảo sát online, hay kết hợp các phương thức này, tùy theo bối cảnh của doanh nghiệp.

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

  • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
  • Đào tạo public
  • Elearning, có sự hỗ trợ của giảng viên

Phần mềm Nhân sự digiiHR

 

Liên hệ:

 

 

Contact Us

//]]>