Dịch vụ khách hàng

16 August, 2019
Dịch vụ khách hàng

Nghịch lý kinh doanh: Dịch vụ khách hàng càng tệ, công ty càng lãi to

Ai cũng hiểu câu “khách hàng là thượng đế”, nhưng đối với một số tập đoàn, dịch vụ khách hàng tệ mới là bí quyết đem […]
25 May, 2019
Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc khách hàng

Chương trình đào tạo kỹ năng và tư vấn mô hình quản lý cho TTCSKH NPC

Tháng 5/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai chương trình Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng và và Tư vấn Hoàn […]

Contact Us

//]]>