13 March, 2023
Đào tạo KPI và triển khai KPI trên phần mềm

Khóa học xây dựng KPI và triển khai phần mềm digiiTeamW cho PTSC Thanh Hóa

Ngày 10/03/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã tổ chức khóa học xây dựng KPI, đồng […]
26 February, 2023
Khóa học Cơ cấu tổ chức cho CNG Việt Nam

Khóa học Cơ cấu quản trị và vận hành doanh nghiệp cho CNG Việt Nam

Ngày 24/02/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP CNG Việt Nam đã tổ chức khóa học Cơ cấu quản trị và […]
23 February, 2023
Khóa học Nghề nhân sự 4.0

Khóa học Nghề nhân sự 4.0

Mục tiêu đào tạo khóa học Nghề nhân sự Khóa học Nghề nhân sự 4.0 được thiết kế nhằm hệ thống hóa và trang bị cho […]
21 February, 2023
Khởi động dự án tư vấn lương cho Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc

Khởi động dự án tư vấn lương cho Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc

Ngày 21/02/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc chính thức khởi động dự án Chuẩn hóa vị trí […]
1 December, 2022
OCD triển khai tư vấn chuyển đổi số cho TAVICO

Tư vấn chuyển đổi số cho TAVICO

Tháng 11/2022, Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (TAVICO) và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp tác thực hiện dự án […]

Contact Us

//]]>