Dự án

19 July, 2024
khoá đào toạ nhà lãnh đạo thực chiến

Khai giảng Khoá học Nhà lãnh đạo thực chiến 📣 📣

9 July, 2024
Tổng kết Dự án Tư vấn KPI lương 3P cho Công ty Đầu tư Xây dựng Xuân Mai

OCD tổng kết dự án tư vấn KPI và lương 3P cho công ty xây dựng và bất động sản

Tháng 7/2024, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Đầu tư Xây dựng Xuân Mai đã tổng kết dự án Tư vấn KPI […]
5 May, 2024
đào tạo kỹ năng quản lý dự án cho công ty xuân mai

Khoá đào tạo Quản lý dự án cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC)

Nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án cho đội ngũ nhân viên, Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) đã hợp […]
16 April, 2024
xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo và kế hoạch chuyển đổi số

Tư vấn kế hoạch chuyển đổi số và hệ thống quản lý Công ty bất động sản

Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức khởi động dự án Tư vấn Kế hoạch Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản […]
9 April, 2024
triển khai văn hoá doanh nghiệp cho tập đoàn dekko

Triển khai hạng mục Văn hoá doanh nghiệp cho Tập đoàn Dekko

Ngày 09/04/2024, đội ngũ tư vấn OCD đã chính thức khởi động hạng mục Văn hoá doanh nghiệp cho Tập đoàn Dekko trong khuôn khổ dự […]

Contact Us

//]]>