6 May, 2020
Xây dựng kế hoạch kinh doanh và Marketing

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và Marketing

Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch Marketing là những khái niệm bạn sẽ nghe rất nhiều khi bắt đầu các hoạt động buôn bán, trao […]
6 May, 2020
Đánh giá sức mạnh thương hiệu

Đánh giá sức mạnh thương hiệu

Đánh giá sức mạnh thương hiệu là gì? Hiện nay, ngoài việc chú trọng vào sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp B2C hay B2B […]
27 April, 2020
sự khác biệt mang tên ocd

Sự khác biệt mang tên OCD

Xuất thân là một công ty Tư vấn Quản lý, OCD có định hướng khác biệt rõ rệt so với các công ty Nghiên cứu thị […]
27 April, 2020
dịch vụ nghiên cứu thị trường OCD

Giới thiệu chung về Dịch vụ Nghiên cứu thị trường của OCD

Ngoài các dịch vụ tư vấn đã được nhiều khách hàng tín nhiệm sử dụng và giới thiệu cho các đối tác, OCD cũng rất tự […]
5 August, 2019
Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế EDUFIT Mục tiêu: Nghiên cứu thị trường để xác định bản đồ […]

Contact Us

//]]>