0963 63 60 66

quản trị nhân sự

13 July, 2020
Quản trị xung đột lợi ích trong công ty

Quản trị xung đột lợi ích trong công ty

Chúng ta nghe thông tin về sự sụp đổ của Enron và World Com và cho rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở […]
15 April, 2020
Quản trị nhân sự

Quản trị Nhân sự là gì? Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ

Quản trị nhân sự đóng một vai trò quan trọng, tạo ra sức mạnh phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản trị nhân sự không […]
30 March, 2020
Quản lý nguồn nhân lực

Khóa học Quản trị Nhân sự – Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả

Quản trị Nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự lớn mạnh và hiệu quả cho doanh nghiệp. Khoá […]
15 March, 2020
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Quản lý Nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý Nhân sự là một mảng chức năng quan trọng của doanh nghiệp. Khóa học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan […]
5 March, 2020
Xây dựng tiêu chuẩn chuyên gia

Xây dựng Tiêu chuẩn Chuyên gia EVN – Bước tiến quan trọng trong quản lý nhân sự của EVN

Ngày 03.03.2020, bà Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng OCD trình bày báo cáo về phương pháp xây dựng Tiêu chuẩn chuyên gia cấp tập […]
//]]>