Chiến lược kinh doanh

18 March, 2024

Mô hình Kurt Lewin: 3 bước để thực hiện thay đổi trong tổ chức

Doanh nghiệp phải đối mặt với các thách thức mỗi ngày và cần linh hoạt để vượt qua chúng. Do đó, thay đổi là điều cần […]
14 March, 2024
mô hình quản lý sự thay đổi

Mô hình quản lý sự thay đổi: Hướng dẫn và so sánh chi tiết 10 mô hình

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, sự thay đổi không chỉ là một phần tất yếu mà còn là động lực thúc đẩy sự phát […]
12 March, 2024
quản lý sự thay đổi

Quản lý sự thay đổi: Vai trò, các cấp độ, mô hình và phương pháp

Trong thế giới liên tục biến đổi như hiện này, kỹ năng quản lý sự thay đổi đã trở nên thiết yếu không chỉ đối với […]
10 March, 2024
mô hình thay đổi kotter

Mô hình Kotter: 8 bước để quản trị sự thay đổi

Doanh nghiệp luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với những thay đổi của tổ chức, với tỷ lệ thất bại trong việc thay đổi […]
8 March, 2024
Mô hình ADKAR

Mô hình ADKAR là gì? Cách áp dụng để quản lý sự thay đổi

Mô hình quản lý thay đổi ADKAR dựa trên một nguyên tắc đơn giản: Sự thay đổi của tổ chức chỉ có thể xảy ra khi […]

Contact Us

//]]>