Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu, báo cáo phân tích thị trường do Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD thực hiện.

21 September, 2022
Báo cáo Dự báo ngành nhân sự năm 2022

Báo cáo Dự báo ngành nhân sự năm 2022

Vào năm 2022, trong khi đại dịch tiếp tục, cuộc sống vẫn tiếp diễn thì nghề nhân sự cũng có nhiều chuyển đổi. “Nhân sự là […]
1 June, 2022
Báo cáo Tình hình nhập khẩu và trình chiếu phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam

Báo cáo Tình hình nhập khẩu & trình chiếu phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam

Tổng quan thị trường phim hoạt hình tại Việt Nam Tại Việt Nam, lĩnh vực phim hoạt hình được đánh giá là giàu tiềm năng với […]
22 October, 2021
Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam Báo cáo do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho […]
22 October, 2021
Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác Việt-Hàn 2021

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo do Công ty Tư vấn […]
7 September, 2021
Báo cáo Tương lai của ưu tiên quản lý nguồn nhân lực

Báo cáo Tương lai của ưu tiên quản lý nguồn nhân lực

Tháng 06/2021, Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) đã hợp tác với Liên đoàn các Hiệp hội Quản trị Nhân sự Thế giới (WFPMA) thực hiện […]

Contact Us

//]]>