Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu, báo cáo phân tích thị trường do Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD thực hiện.

12 December, 2022
5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2023

5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2023

Công ty nghiên cứu Gartner đã khảo sát hơn 850 doanh nghiệp về nhân sự trên 60 quốc gia và các ngành công nghiệp chính trên […]
26 October, 2022
5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2022 theo Gartner

5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2022

Năm 2022 đánh dấu sự thay đổi khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, thế giới bước vào giai đoạn bình thường mới sau thời […]
21 September, 2022
Báo cáo Dự báo ngành nhân sự năm 2022

Báo cáo Dự báo ngành nhân sự năm 2022

Vào năm 2022, trong khi đại dịch tiếp tục, cuộc sống vẫn tiếp diễn thì nghề nhân sự cũng có nhiều chuyển đổi. “Nhân sự là […]
1 June, 2022
Báo cáo Tình hình nhập khẩu và trình chiếu phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam

Báo cáo Tình hình nhập khẩu & trình chiếu phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam

Tổng quan thị trường phim hoạt hình tại Việt Nam Tại Việt Nam, lĩnh vực phim hoạt hình được đánh giá là giàu tiềm năng với […]
22 October, 2021
Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam Báo cáo do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho […]

Contact Us

//]]>