Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu, báo cáo phân tích thị trường do Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD thực hiện.

12 December, 2022
5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2023

5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2023

Last updated on 12 December, 2022 Công ty nghiên cứu Gartner đã khảo sát hơn 850 doanh nghiệp về nhân sự trên 60 quốc gia và […]
26 October, 2022
5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2022 theo Gartner

5 ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo nhân sự năm 2022

Last updated on 26 October, 2022 Năm 2022 đánh dấu sự thay đổi khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, thế giới bước vào giai […]
21 September, 2022
Báo cáo Dự báo ngành nhân sự năm 2022

Báo cáo Dự báo ngành nhân sự năm 2022

Last updated on 24 September, 2022 Vào năm 2022, trong khi đại dịch tiếp tục, cuộc sống vẫn tiếp diễn thì nghề nhân sự cũng có […]
1 June, 2022
Báo cáo Tình hình nhập khẩu và trình chiếu phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam

Báo cáo Tình hình nhập khẩu & trình chiếu phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam

Last updated on 1 June, 2022 Tổng quan thị trường phim hoạt hình tại Việt Nam Tại Việt Nam, lĩnh vực phim hoạt hình được đánh […]
22 October, 2021
Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Last updated on 22 October, 2021 Báo cáo phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam Báo cáo do Công ty Tư vấn […]

Contact Us

//]]>