kế hoạch kinh doanh

30 July, 2020
6 bước không thể bỏ qua khi xây dựng kế hoạch kinh doanh

6 bước không thể bỏ qua khi xây dựng kế hoạch kinh doanh

Dù biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mơ hồ, chưa hình […]
30 March, 2020
Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Khóa học Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch Kinh doanh là một công cụ quan trọng đề nhà điều hành doanh nghiệp dẫn dắt doanh nghiệp đến các mục tiêu cần đạt […]

Contact Us

//]]>