OKRs

19 January, 2024

OKR sẽ thay thế KPI trong tương lai?

Trong các công cụ quản lý mục tiêu và hiệu suất, KPI thường được ưu tiên vì tính đơn giản và phổ biến của nó. Nhưng […]
6 September, 2019

Google đã triển khai OKR như thế nào?

Google là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Mọi người đều biết đến Google và […]
6 September, 2019
OKRs

OKR là gì? Lịch sử hình thành OKR

OKRs là phương pháp quản trị và làm việc hiệu quả không chỉ đưa Google từ một công ty Startup trở thành một “gã khổng lồ” […]
2 September, 2019
OKR là gì?

OKR là gì? Lợi ích của OKR.

OKR là gì ? OKR (Objectives and Key results) là một phương pháp quản trị doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp định lượng và tạo ra những kết […]

Contact Us

//]]>