4 September, 2021
Triển khai dự án tư vấn trong Đại dịch Covid-19

Triển khai dự án tư vấn trong Đại dịch COVID-19

Làm việc từ xa cũng là xu hướng làm việc mới của OCD từ khi Đại dịch Covid-19 xuất hiện. Dù không thể tương tác trực […]
6 June, 2018
Giao diện dashboard của phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamw

Phần mềm giao việc digiiTeamW – Giao việc, KPI, OKR

Phần mềm giao việc (Quản lý Công việc) là phần mềm hỗ trợ quản lý thực hiện công việc thông qua việc lập danh sách công […]
2 September, 2017
KPI - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của doanh nghiệp

KPIs là gì? Các bước xây dựng KPI hiệu quả.

“KPIs, tiếng anh là Key Performance Indicators, là chỉ số đánh giá hiệu suất, hay còn gọi là chỉ số KPI”. Chỉ số KPI là hệ […]

Contact Us

//]]>