Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW

13 March, 2023
Khóa học KPI cho công ty dịch vụ dầu khí

Khóa học KPI cho công ty dịch vụ dầu khí – PTSC Thanh Hóa

Ngày 10/03/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã tổ chức khóa học KPI cho công ty […]
4 September, 2021
Triển khai dự án tư vấn trong Đại dịch Covid-19

Triển khai dự án tư vấn trong Đại dịch COVID-19

Làm việc từ xa cũng là xu hướng làm việc mới của OCD từ khi Đại dịch Covid-19 xuất hiện. Dù không thể tương tác trực […]
6 June, 2018
Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW

Phần mềm quản lý KPI và công việc digiiTeamW

Phần mềm Quản lý Công việc là phần mềm hỗ trợ quản lý thực hiện công việc thông qua việc lập danh sách công việc, giao […]
2 September, 2017
KPI - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của doanh nghiệp

KPI là gì? Các bước xây dựng KPI hiệu quả

“KPI, tiếng anh là Key Performance Indicators, là chỉ số đánh giá hiệu suất, hay còn gọi là chỉ số KPI”. Chỉ số KPI là hệ […]

Contact Us

//]]>