Liên hệ với chúng tôi

Head Office

Công ty Tư vấn Quản lý OCD / OCD Management Consulting Co.
Floor 15, Viwaseen Building, 48 To Huu St., Nam Tu Liem, Ha noi, Vietnam
Email: [email protected]
Office tel: 024 3553 7799

Hotline: 0886595688

HCMC Office

Công ty Tư vấn Quản lý OCD / OCD Management Consulting Co.
B0609, B Tower, The Gold View, 346 Ben Van Don, Ward 1, Dist 4, HCMC
Email: [email protected]
Office tel: 090307 8809

Hotline: 0886595688


 

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

OCD Management Consulting.

Lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp về Dịch vụ Tư vấn Quản lý và Nghiên cứu Thị trường.

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC.

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp digiiMS | digiiHR | digiiCAT – digiiC&B – digiiTeamW

Contact Us

//]]>