fbpx

Liên hệ với chúng tôi

Head Office

Công ty Tư vấn Quản lý OCD / OCD Management Consulting Co.
Floor 15, Viwaseen Building, 48 To Huu St., Nam Tu Liem, Ha noi, Vietnam
Email: [email protected]
Office tel: 024 3553 7799

Hotline: 0963636066

HCMC Office

Công ty Tư vấn Quản lý OCD / OCD Management Consulting Co.
B0609, B Tower, The Gold View, 346 Ben Van Don, Ward 1, Dist 4, HCMC
Email: [email protected]
Office tel: 090307 8809

Hotline: 0963636066


 

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

OCD Management Consulting.

Lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp về Dịch vụ Tư vấn Quản lý và Nghiên cứu Thị trường.

//]]>