Hệ thống chỉ tiêu KPI

27 December, 2021
Tư vấn hệ thống KPI cho công ty cơ khí chính xác JKVN

Tư vấn hệ thống KPI cho công ty cơ khí chính xác – JK Việt Nam

Tháng 12/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp đồng tư vấn hệ thống KPI cho công ty cơ khí chính xác […]
15 November, 2020
Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Nhiệt điện Bà Rịa

Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Nhiệt điện Bà Rịa

Tháng 11/2020, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã chính thức ký hợp đồng cung cấp phần mềm cho Công ty Nhiệt điện Bà Rịa […]
31 December, 2019
Kick off Dự án Xây dựng hệ thống KPI cho Công ty Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

Xây dựng hệ thống KPI cho Công ty Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD khởi động dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống KPI cho Công […]
15 October, 2019

Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Tháng 10/2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã chính thức ký hợp đồng cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HATS). Dự […]
15 November, 2018
KPI

Chỉ số KPI là gì?

HỆ THỐNG CHỈ SỐ KPI Hệ thống Chỉ số KPI là một trong những khái niệm được sử dụng nhiều nhất nhưng lại ít được hiểu […]

Contact Us

//]]>