Hồ sơ năng lực Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Rate this page

Last updated on 21 November, 2023

Hồ sơ năng lực Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Công ty OCD (OCD Management Consulting Co.) thành lập năm 2003, là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Kinh nghiệm

OCD đã thực hiện thành công hàng trăm dự án tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và đào tạo quản lý cho các doanh nghiệp tại Việt nam. Uy  tín của OCD đã được chứng minh trong nhiều năm qua với hàng loạt dự án tư vấn lớn và quan trọng trong các lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp lớn như EVN, Đạm Phú Mỹ, Hòa Bình Minh, Vitto Hoàn Mỹ…

Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý của OCD bao gồm các dịch vụ như tư vấn hệ thống lương 3P, tư vấn KPI, tư vấn khung năng lực, định biên nhân sự, quy trình quản lý… 

OCD cũng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp. Dịch vụ nghiên cứu thị trường của OCD được thực hiện trên phạm vi toàn quốc – tất cả các địa bàn trên 63 tỉnh thành. Với DNA của một công ty tư vấn, OCD không chỉ giúp khách hàng thu thập những thông tin thị trường từ khách hàng, nhà phân phối.. mà còn cung cấp cho khách hàng những khuyến nghị trong việc xây dựng, thực thi chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

OCD luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ tư vấn, trình độ chuyên môn và nhiệt huyết của đội ngũ tư vấn quản lý. 

OCD cũng luôn chú trọng cập nhật phương pháp và công cụ tư vấn để giúp doanh nghiệp triển khai những giải pháp phù hợp nhất. 

Đơn vị thành viên: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Download Hồ sơ năng lực Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Download Hồ sơ năng lực Công ty OCD (bản tiếng Việt)

Download Hồ sơ năng lực Công ty OCD (bản tiếng Anh)

 

Contact Us

//]]>