Đội ngũ tư vấn

27 April, 2019
ThS. Đậu Thúy Hà

ThS. Đậu Thúy Hà

Bà Đậu Thuý Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đào tạo Quản lý […]
26 April, 2019
TS. Tăng Văn Khánh

TS. Tăng Văn Khánh

TS. Tăng Văn Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời là thành viên sáng lập Công ty Giải pháp […]
25 April, 2019
ThS. Nguyễn Thị Nam Phương

ThS. Nguyễn Thị Nam Phương

Bà Nguyễn Thị Nam Phương là sáng lập viên và Tư vấn trưởng của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng sáng lập Công ty […]
24 April, 2019
TS. Hoàng Thị Thúy Nga

TS. Hoàng Thị Thúy Nga

Bà Hoàng Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư […]
24 April, 2019
Bà Phan Thị Ngọc Cẩm

Bà Phan Thị Ngọc Cẩm

Bà Phan Thị Ngọc Cẩm là Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời là chuyên gia tư vấn quản lý của […]

Contact Us

//]]>