Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc

Tư vấn Lương 3P
Dịch vụ Tư vấn Lương 3P
30 May, 2022
Nghiên cứu Thị trường
Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường
30 May, 2022
Show all
Tư vấn Tái cơ cấu

Tư vấn Tái cơ cấu

5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc

Giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó tạo hiệu quả cao trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp bao gồm

  • Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược kinh doanh
  • Tái cấu trúc tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
  • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

Kinh nghiệm Tư vấn Tái cấu trúc

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án Tư vấn Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Tái cơ cấu của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Tái cơ cấu.

Dự án tiêu biểu

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý


Liên hệ:

  1. Hotline: 0963636066
  2. Email: ocd@ocd.vn

 

Contact Us

//]]>