nghề nhân sự

26 February, 2023
Khóa học Cơ cấu tổ chức cho CNG Việt Nam

Khóa học Cơ cấu quản trị và vận hành doanh nghiệp cho CNG Việt Nam

Ngày 24/02/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP CNG Việt Nam đã tổ chức khóa học Cơ cấu quản trị và […]
23 February, 2023
Khóa học Nghề nhân sự 4.0

Khóa học Nghề nhân sự 4.0

Mục tiêu đào tạo khóa học Nghề nhân sự Khóa học Nghề nhân sự 4.0 được thiết kế nhằm hệ thống hóa và trang bị cho […]
15 March, 2021
Lộ trình công danh Nghề Nhân sự

Học kỳ thực hành | Chủ đề 1 | Lộ trình công danh Nghề Nhân sự

Ngày 23/1/2021, Chủ để thứ 1 Lộ trình công danh Nghề Nhân sự trong Học kỳ Thực hành tại doanh nghiệp của sinh viên năm cuối, […]
14 October, 2020
Khóa đào tạo Nghề nhân sự 4.0

Khóa đào tạo Nghề nhân sự 4.0

Nghề nhân sự – cái nghề làm dâu trăm họ với những khó khăn đôi khi không phải ai nhìn vào cũng thấu hiểu. Nhiều người […]

Contact Us

//]]>