Khóa học Quản lý Tài chính

Các khóa học về Quản lý Tài chính trong doanh nghiệp

24 August, 2022
Khoá học Lập và phân tích báo cáo tài chính

Khóa học Lập và phân tích báo cáo tài chính

Mục tiêu khóa học  Khoá học nhằm giúp học viên củng cố, phát triển phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính để tăng […]
14 October, 2020
Khóa học Giải pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

Khóa đào tạo Giải pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

Quản trị sản xuất là một trong những hoạt động cốt lõi tại các doanh nghiệp sản xuất. Ngoài việc đảm bảo về chất lượng sản […]
14 October, 2020
Khóa học Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Không thể phủ nhận những lợi ích của quản trị tài chính trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cấp quản lý. Một sách lược […]
23 June, 2020
Khóa đào tạo quản trị tài chính thực hành

Quản trị tài chính – sách lược cho sự tồn tại của doanh nghiệp

Quản trị tài chính – một trong những chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp Từ lâu, quản trị tài chính là một trong […]
23 March, 2020
Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Mục tiêu khóa học  Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ […]

Contact Us

//]]>