Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Rate this page

Last updated on 21 November, 2023

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng là gì?

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng là đánh giá phản ứng mang tính cảm xúc của khách hàng đáp lại kinh nghiệm của họ đối với một sản phẩm hay dịch vụ.

Tại sao các DN cần ĐGHLKH?

  • Giúp doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ trong mắt khách hàng
  • Xác định các điểm yếu trong công tác dịch vụ khách hàng và giải pháp khắc phục

Quy trình thực hiện dự án ĐGHLKH

  • Xác định mục tiêu đánh giá
  • Xác định nội dung đánh giá
  • Lựa chọn phương pháp đánh giá
  • Thiết kế biểu mẫu, công cụ thu thập thông tin
  • Tiến hành khảo sát
  • Xử lý dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
  • Báo cáo và khuyến nghị

Một số dự án tiêu biểu

Contact Us

//]]>