Tư vấn Hệ thống lương 3P

5/5 - (1 vote)

Last updated on 21 November, 2023

Mô tả Dịch vụ Tư vấn Hệ thống lương 3P

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho các doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp có một hệ thống lương phù hợp trong đó lương nhân viên được trả cho các yếu tố quan trọng như vị trí công việc, năng lực của nhân viên và kết quả thực hiện công việc. Hệ thống này cũng giúp doanh nghiệp trả lương xứng đáng cho nhân sự có năng lực và kết quả tốt. Qua đó, hệ thống giúp doanh nghiệp tuyển – giữ  – quản lý được nhân sự tốt, có nhiều đóng góp.

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Lương 3P

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Lương 3P

Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P

 1. Thống nhất định hướng chiến lược
 2. Xây dựng hoặc chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Xây dựng hệ thống chức danh
 5. Viết mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 8. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và Quy chế đánh giá
 9. Đánh giá giá trị công việc
 10. Xây dựng Quy chế và Hệ thống lương 3P

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương 3P

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống lương 3P. OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt nam như Tập đoàn Thép và Thương mãi Đại Dũng (DDC), Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc, Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống đãi ngộ của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống lương của OCD. 

Tham khảo thêm về phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P

Hệ thống lương 3P – Nâng cao hiệu suất, tạo động lực và thu hút nhân tài

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Dự án tiêu biểu

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Liên hệ:

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn

 

 

 

Contact Us

//]]>