Quản trị doanh nghiệp

10 July, 2024
KPIs là hệ thống các mục tiêu dài hạn được xây dựng dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp,

Thực tiễn triển khai KPIs tại các doanh nghiệp của Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, việc đánh giá và quản lý hiệu suất công việc thông qua các chỉ số KPI (Key Performance […]
26 April, 2024
dòng doanh thu là gì

Dòng doanh thu là gì? Cách đa dạng hoá nguồn doanh thu hiệu quả

Doanh thu là số tiền mà một công ty kiếm được từ các hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những thước đo quan trọng […]
24 April, 2024
mô hình doanh thu phổ biến cho doanh nghiệp

Mô hình doanh thu là gì? 8 mô hình phổ biến và cách lựa chọn mô hình phù hợp

Để hiểu rõ hoạt động kinh doanh của mình, nhiều công ty áp dụng các mô hình khác nhau, trong đó có mô hình doanh thu. […]
12 April, 2024

Sản xuất tinh gọn là gì? Nguyên tắc và cách áp dụng

Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một phương pháp sản xuất tập trung vào việc tối đa hóa năng suất và giảm thiểu lãng phí […]
10 March, 2024
mô hình thay đổi kotter

Mô hình Kotter: 8 bước để quản trị sự thay đổi

Doanh nghiệp luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với những thay đổi của tổ chức, với tỷ lệ thất bại trong việc thay đổi […]

Contact Us

//]]>