Nghiên cứu thị trường

25 August, 2022
Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Mục tiêu  Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì qua đó doanh nghiệp sẽ hiểu và […]
24 August, 2022
Khóa học Nghiên cứu thị trường cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương

Khóa học Nghiên cứu thị trường cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương

Ngày 18 – 19/08/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương – TYM (đơn vị trực thuộc […]
29 July, 2022
OCD thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ cho Sun World

Dự án Đánh giá chất lượng dịch vụ cho Sun World

Tháng 07/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án đánh giá chất lượng dịch vụ cho […]
19 June, 2022
nghiên cứu thị trường cho Lotte Foods

Dự án nghiên cứu thị trường cho Lotte Foods

Tháng 06/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký kết hợp đồng thực hiện dự án nghiên cứu thị trường cho Lotte Foods. Về dự […]
7 June, 2022
OCD tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường

Công ty Tư vấn Quản lý OCD thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường. OCD thành lập năm 2003, là một trong những công […]

Contact Us

//]]>