Bài trình bày

9 July, 2019
Thực tiến thiết kế và triển khai KPI

OCD tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPI OKR hiệu quả trong tổ chức

Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPI OKR hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng […]
3 June, 2019
Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và thông lệ tốt

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và thông lệ tốt do Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công […]

Contact Us

//]]>