Thu thập dự liệu

13 June, 2019
Amazon - Trở thành số 1 nhờ thông tin khách hàng

Amazon thu thập thông tin khách hàng

Amazon đang quan tâm tới thông tin khách hàng như thế nào? Dù chưa thể khẳng định Amazon có đại diện cho tương lai mua sắm […]

Contact Us

//]]>