B2B

22 July, 2023

Chiến lược Marketing B2B và B2C: Định nghĩa và điểm khác biệt

Hai thuật ngữ B2B, B2C rất phổ biến trong kinh doanh, nếu bạn là người quan tâm hoặc đã học qua về kinh doanh hay marketing […]
23 August, 2022
B2B Marketing

Marketing cho các khách hàng là tổ chức

Mục tiêu Khoá học được thiết kế để phát triển kiến thức và kỹ năng marketing cho các cán bộ tham gia vào quá trình phân […]

Contact Us

//]]>