Tư vấn Quản lý

21 January, 2022
Thong-ke-so-lieu-ve-xu-huong-nganh-tu-van-quan-ly

Công ty tư vấn quản lý và thách thức chuyển đổi năm 2022

Ngành Tư vấn quản lý được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên công ty tư vấn quản lý cũng […]
17 November, 2021
Trends Transforming Management Consulting In 2022

Trends Transforming The Management Consulting In 2022

The massive management consulting industry continues growing, but not without pains. It has yet to integrate big data or automate processes, making it scalable only so […]
1 November, 2021
Tư vấn đánh giá hiện trạng công ty tự động hóa biến áp

Tư vấn đánh giá hiện trạng công ty tự động hóa biến áp hàng đầu

Tháng 10/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai thực hiện dự án Tư vấn đánh giá hiện trạng công ty tự động […]
23 September, 2019

Vai trò của Tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý trong doanh nghiệp là gì? Hệ thống quản lý (Business Management System – BMS) được hiểu là phương pháp quản lý doanh […]
3 August, 2019
Kick-off Dự án tư vấn: Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức công ty và xây dựng khung năng lực cho 87 vị trí

Kick-off Dự án tư vấn: Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức Sato Việt Nam và xây dựng khung năng lực cho các vị trí chủ chốt

Tháng 7/2019, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Sato Việt Nam đã ký kết hợp đồng tư vấn nhằm chuẩn […]

Contact Us

//]]>