Đào tạo trực tuyến – E-learning

25 December, 2023
Khóa học Phân tích dữ liệu kinh doanh - DATA ANALYSIS

Khóa học Phân tích dữ liệu kinh doanh – DATA ANALYSIS

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của dữ liệu ngày càng quan trong trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. […]
30 August, 2022
Tuyển dụng nguồn nhân lực

Khóa học Tuyển dụng nguồn nhân lực

Mục tiêu Nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. Tuyển dụng tốt sẽ tìm ra […]
29 August, 2022
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Khóa học Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Mục tiêu Khóa học Dịch vụ Khách hàng chuyên nghiệp Hiện nay, các doanh nghiệp đang cạnh tranh chủ yếu với nhau bằng trải nghiệm khách […]
29 August, 2022
Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Mục tiêu Để tăng doanh số bán hàng, doanh nghiệp cần phải có chiến lược khuếch trương và quảng bá tốt để thu hút được khách […]
26 August, 2022
Phát triển và quản lý kênh phân phối

Phát triển và quản lý kênh phân phối

Mục tiêu Khóa học này sẽ thảo luận bản chất của kênh phân phối, cũng như những cách thức phát triển hệ thống phân phối hiệu […]

Contact Us

//]]>