hệ thống đãi ngộ

22 December, 2020
Khởi động Dự án Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống đãi ngộ cho Bách Tường Phát

Khởi động Dự án Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống đãi ngộ cho Bách Tường Phát

Ngày 21/12/2020, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bách Tường Phát đã chính thức khởi […]

Contact Us

//]]>