Quản trị tài chính

23 June, 2020
Khóa đào tạo quản trị tài chính thực hành

Quản trị tài chính – sách lược cho sự tồn tại của doanh nghiệp

Quản trị tài chính – một trong những chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp Từ lâu, quản trị tài chính là một trong […]
8 July, 2018
Ông Phạm Quốc Mạnh

Ông Phạm Quốc Mạnh

Ông Phạm Quốc Mạnh là Giảng viên thỉnh giảng của OCD, chuyên về Quản trị Tài chính, đầu tư, và chiến lược. Kinh nghiệm Ông Mạnh […]

Contact Us

//]]>