DA Tư vấn chuyển đổi số

16 April, 2024
xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo và kế hoạch chuyển đổi số

Tư vấn kế hoạch chuyển đổi số và hệ thống quản lý Công ty bất động sản

Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức khởi động dự án Tư vấn Kế hoạch Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản […]
8 April, 2024
cung cấp phần mềm mes, erp và nhân sự cho nhà máy sản xuất thiết bị điện tử

Cung cấp Phần mềm ERP, MES và Phần mềm Nhân sự cho Nhà máy sản xuất Thiết bị điện tử

Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Để đáp ứng nhu cầu thị trường […]
26 February, 2024
Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Nhà máy Z183 đã hợp tác với Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án tư vấn chuẩn hoá quy trình và dữ […]
1 December, 2022
Dự án chuyển đổi số cho Tavico

Tư vấn chuyển đổi số cho tập đoàn gỗ và nội thất TAVICO

Tháng 11/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp tác thực hiện dự án Tư vấn Chuyển đổi số cho Tư vấn […]
27 May, 2021
Tái cơ cấu và chuyển đổi số cho Xuân Cương

Tư vấn Tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển đổi số cho Xuân Cương

Tháng 5/2021, Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã khởi động dự án tái cơ cấu doanh […]

Contact Us

//]]>