20 May, 2022
Giảng viên cùng học viên CMC TS tham gia khóa đào tạo Kỹ năng tuyển dụng

Khóa đào tạo Kỹ năng tuyển dụng cho CMC TS

Ngày 17/05/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) đã tổ chức khóa đào […]
28 March, 2022
Khóa học "Huấn luyện kèm cặp nhân viên" thực hiện cho Nipro Pharma Việt Nam

Chương trình đào tạo “Huấn luyện kèm cặp nhân viên” cho Nipro Pharma Việt Nam

Ngày 18/03/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma thực hiện khóa đào tạo về Huấn luyện kèm cặp nhân viên (Coaching). […]
17 March, 2022
Khóa học "Quản trị nhân sự dành cho cán bộ không chuyên" được tổ chức qua nền tảng Microsoft Teams

Khóa học “Quản trị nhân sự dành cho cán bộ không chuyên” cho Panasonic Vietnam

Ngày 15 – 16/03/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Panasonic Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị […]
18 February, 2022
Khóa đào tạo "Kỹ năng phỏng vấn" thực hiện cho CMC Global

Đào tạo Kỹ năng phỏng vấn cho CMC Global

Ngày 17/02/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH CMC Global (CMCG) đã tổ chức khóa đào tạo về Kỹ năng phỏng […]
16 February, 2022
An toàn về tinh thần cho nhân viên được các doanh nghiệp ngày càng được chú trọng

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho Nipro Pharma

Ngày 11/02/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma thực hiện khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp. Nội dung chương […]

Contact Us

//]]>