Quản lý dự án

13 June, 2024
sơ đồ pert

Sơ đồ PERT là gì? 5 bước tạo ra sơ đồ PERT

Sơ đồ PERT là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án. Đây là phương pháp giúp các nhà quản lý dự án (Project […]
11 June, 2024
mô hình xoắn ốc các giai đoạn ưu điểm và nhược điểm của mô hình

Mô hình xoắn ốc là gì? Các giai đoạn, ưu điểm và nhược điểm của mô hình

Trong thế giới phát triển phần mềm đầy năng động, mọi thứ thay đổi liên tục. Sự phát triển này yêu cầu những điều mà mô […]
27 September, 2023
Adaptive Project Framework là gì? Tổng quan về Khung dự án thích ứng

Adaptive Project Framework là gì? Tổng quan về Khung dự án thích ứng

Khung dự án thích ứng hay APF (Adaptive Project Framework) là một phương pháp quản lý dự án mới nổi có thể giúp các doanh nghiệp […]
25 September, 2023
Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

Quản lý dự án là một trong những vai trò quan trọng mà doanh nghiệp không thể thiếu, bất kể loại hình và quy mô nào. […]
24 September, 2023
Tìm hiểu về mô hình RAD

RAD Model là gì? Ứng dụng mô hình RAD trong quản lý dự án

Tổng quan về mô hình RAD Mô hình RAD – Rapid Application Development là một phương pháp quản lý dự án và phát triển phần mềm có […]

Contact Us

//]]>