quản lý dự án

29 September, 2023
Benefits Realization Management (Quản lý hiện thực hóa lợi ích) là gì?

Benefits Realization Management (Quản lý hiện thực hóa lợi ích) là gì?

Benefits Realization Management (Quản lý hiện thực hóa lợi ích) là một kỹ thuật đo lường giá trị của các dự án và chương trình. Hiểu […]
27 September, 2023
Adaptive Project Framework là gì? Tổng quan về Khung dự án thích ứng

Adaptive Project Framework là gì? Tổng quan về Khung dự án thích ứng

Khung dự án thích ứng hay APF (Adaptive Project Framework) là một phương pháp quản lý dự án mới nổi có thể giúp các doanh nghiệp […]
25 September, 2023
Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

Quản lý dự án là một trong những vai trò quan trọng mà doanh nghiệp không thể thiếu, bất kể loại hình và quy mô nào. […]
24 September, 2023
Tìm hiểu về mô hình RAD

RAD Model là gì? Ứng dụng mô hình RAD trong quản lý dự án

Tổng quan về mô hình RAD Mô hình RAD – Rapid Application Development là một phương pháp quản lý dự án và phát triển phần mềm có […]
22 September, 2023
Phương pháp PRiSM trong quản lý dự án

Phương pháp PRiSM trong quản lý dự án

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện đang là xu thế tất yếu và mang tính toàn cầu. Nhu cầu tạo ra một phương pháp […]

Contact Us

//]]>