Dịch vụ Tư vấn lương 3P

31 July, 2023
Khởi động dự án Tư vấn KPI và lương 3P cho Xuân Mai Corp

Tư vấn hệ thống KPI và lương 3P cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC)

Tháng 8/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức khởi động dự án Tư vấn hệ thống KPI và lương 3P cho Công Ty […]
30 May, 2022
Tư vấn Lương 3P

Dịch vụ Tư vấn Lương 3P

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống lương 3P Dịch vụ Tư vấn Lương 3P của OCD giúp doanh nghiệp có một hệ thống lương phù hợp trong […]

Contact Us

//]]>